Witamy na serwerze Diagres

Serwer jest zlokalizowany w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Komputerowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Serwer wykorzystywany na potrzeby projektu nr DEC-2013/09/B/ST6/01568 Narodowego Centrum Nauki na temat: Wspomagane wiedzą dziedzinową wykrywanie z danych modeli procesów i ich zmian oraz zastosowanie opracowanych metod do przewidywania obecności istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych serca i powikłań interwencji zabiegowych, do realizacji w latach 2014-2018

Kierownik projektu: dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Główni wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Skowron, dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha

Pozostali wykonawcy: dr inż. lek. med. Sylwia Buregwa-Czuma, dr inż. Przemysław Pardel oraz dr inż. Łukasz Maciura, mgr inż. Adam Szczur, mgr inż. Łukasz Dydo, dr inż. Michał Kepski

Administrator serwera: dr inż. Piotr Molenda